Chewy Junior - Nguyễn Đình Chiểu

64 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM - (08)3.910.4443